eClass - платформа за дистанционно обучение за центрове за професионлано обучение

  • в съответствие с нормативната уредба
  • апробирана по програмите за ваучерно обучение
  • дистанционен достъп за обучаеми, преподаватели и служители на бюрата по труда
 

За контакти:
Дарин Железов
тел: (02) 989 08 02
факс: (02) 980 62 98
мобилен: 0889 848777