Начало

Условията на пазарна икономика и динамично променящ се пазар на труда в нашата страна, налагат приспособяване на трудещите се. Работната сила непрекъснато се адаптира и усъвършенства своята квалификация. Професионалното образование и обучение е необходимо за всеки гражданин, стремящ се към придобиване на нови знания, умения и професионална реализация. Тази необходимост, води до създаването на Центровете за професионално обучение (ЦПО), в които всеки желаещ да се развива, може да се обучава по подходяща за него професия и специалност.

Този сайт е създаден, за да улесни потребителите, при избора им на център за професионално обучение, желана професия и специалност. Информацията в него е проверена и актуална.
При възникнали въпроси, моля свържете се с нас!